A A A
A A
Obec Dolní Lutyně

Životní prostředí

Lucie Gorgolová
E-mail: gorgolova@dolnilutyne.org

Telefon: 552 301 294
Telefon: 596 544 409

 

Odpad

Místní poplatek - možnosti platby

Ohlášení požadované kapacity, ceník

Žádost o vrácení přeplatku za komunální odpad (Doc, PDF)

Rozmístění kontejnerů - bio

Rozmístění kontejnerů - sklo

Co kam patří - plast, papír, bioodpad

Návod na kompostování

Trasy svozu popelnic

 

Dřeviny

Pravní předpis upravující kácení dřevin - vyhláška

Žádost o povolení kácení dřevin (formát dokument MS WORD)

Oznámení o provedení havarijního kácení dřevin (formát dokument MS WORD)

 

Ovzduší

Další kolo kotlíkových dotací 4. výzva

Leták kotlíkové dotace 4. výzva (MŽP)

Opatření obce ke zplepšení ovzduší

 

Ostatní dokumenty ke stažení

Vodohospodářská studie řešení srážkových a odpadních vod v obci Dolní Lutyně

Studie optimalizace obecního systému nakládání s odpady v obci Dolní Lutyně

Odpadové hospodářství obce 2021, 2022, informace, indikátory

Výkon správy na úseku:

  • povolení kácení dřevin, posouzení dřevin (stanoviska, oznámení, havarijní kácení)
  • drobné vodní toky
  • stávající kanalizace (volné výústě), vyjádření, stanoviska
  • svoz a evidence odpadu
  • evidence odpadních nádob
  • výběr místních poplatků, vrátky
  • kotlíkové dotace, ovzduší

 

 

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under Čtení textu nahlas - plugin

Copyright © Obec Dolní Lutyně  |  Created by Webli.