A A A
A A
O
Obec Dolní Lutyně

Územní plán obce

Uzemní plán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Územní plány jsou podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, jediným nástrojem obcí, kterým mohou vymezit nové rozvojové plochy a koridory. Územní plány jsou nezbytným nástrojem obcí zejména pokud jde o zajištění územní ochrany ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury, stabilizaci sídelní struktury, pro komplexní řešení územních podmínek hospodářských, ekologických a sociálních problémů v území, předcházení problémům degradace životního prostředí a extenzivní urbanizace.

 

 

Ke stažení

 

 

 

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15

Copyright © Obec Dolní Lutyně  |  Created by Webli.