A A A
A A
O
Obec Dolní Lutyně

E-podatelna

Podání podle § 37, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
  • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. V takovém případě musí být do 5 dnů písemně potvrzeno.

Chystáte-li se provést elektronické podání  použijte adresu pro tento účel zřízenou: e-podatelna@dolnilutyne.org. O přijetí podání budete zpětně vyrozuměni elektronicky.

Pro ostatní dotazy  využijte adresu pro běžnou komunikaci s úřadem ze seznamu kontaktů zde.

Povolená velikost datových zpráv - 9 MB.

V případě, že datová práva nebude splňovat výše uvedené podmínky, nebo bude obsahovat škodlivý kód způsobilý přivodit škodu na informačním systému obce, bude taková datová zpráva odstraněna o čemž bude odesílatel informován automatickou odpovědí z poštovního serveru.

 

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15

Copyright © Obec Dolní Lutyně  |  Created by Webli.