A A A
A A
O
Obec Dolní Lutyně

Úřední deska

Vyvěšeno: 13.09.2023 | Datum sejmutí: 29.09.2023 | Přečteno: 74×

99/2023 VV - Územní rozhodnutí a stavební povolení "Dolní Lutyně, ul. Bezručova, U Stanoviště, U Kina - výměna vodovodního řadu - 1. etapa " v k. ú. Dolní Lutyně

Vyvěšeno: 13.09.2023 | Datum sejmutí: 29.09.2023 | Přečteno: 49×

98/2023 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby "Kanalizační přípojka pro parcelu č. 1475 k.ú. Dolní Lutyně"

Vyvěšeno: 08.09.2023 | Datum sejmutí: 24.09.2023 | Přečteno: 119×

96/2023 Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby pod názvem - Změna stavby pro rodinnou rekreaci č. ev. 35 - přístavba a stavební úpravy na pozemcích parc. č. 2488/12 a 2488/41 v k. ú. Dolní Lutyně.

Vyvěšeno: 08.09.2023 | Datum sejmutí: 24.09.2023 | Přečteno: 56×

95/2023 Ministerstvo životního prostředí - Závěr zjišťovacího řízení - Výstavba nového zdroje TAS v EDĚ

Vyvěšeno: 06.09.2023 | Datum sejmutí: 31.01.2024 | Přečteno: 40×

94/2023 - Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 11/2023 obce Dolní Lutyně

Vyvěšeno: 04.09.2023 | Datum sejmutí: 05.10.2023 | Přečteno: 91×

93/2023 Usnesení o ustanovení opatrovníka dědicům neznámého pobytu

Vyvěšeno: 04.08.2023 | Datum sejmutí: 31.01.2024 | Přečteno: 86×

84/2023 - Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 10/2023

Vyvěšeno: 18.07.2023 | Datum sejmutí: 31.01.2024 | Přečteno: 85×

76/2023 - Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 9/2023 obce Dolní Lutyně

12..11
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15

Copyright © Obec Dolní Lutyně  |  Created by Webli.