A A A
A A
Obec Dolní Lutyně

Právní předpisy obce

 

 

Soubory ke stažení

PDFZRUŠENÁ Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůPDFZRUŠENÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůPDFZRUŠENÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství PDFZásady pro postup při předkládání návrhů na pořízení územního plánu nebo jeho změn zastupitelstvu obce a pro úhradu nákladů pořízení změn územně plánovací dokumentace požadovaných fyzickými nebo právnPDFVyhláška o regulativech územního rozvoje obce Dolní LutyněPDFObecně závazná vyhláška obce Dolní Lutyně č. 1/2013, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranstvíPDFObecně závazná vyhláška obce Dolní Lutyně č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území oPDFObecně závazná vyhláška obce Dolní Lutyně č. 2/2013 k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činnostíPDFZRUŠENÁ - Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranstvíPDFZRUŠENÁ Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.PDFObecně závazná vyhláška obce č. 1/2020, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhláškyPDFObecně závazná vyhláška obce č. 1/2019, o regulaci používání zábavní pyrotechnikyPDFObecně závazná vyhláška obce č. 1/2017, o regulaci provozování hazardních herPDFObecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádkuPDFObecně závazná vyhláška obce č. 2/2017 o nočním kliduPDFZRUŠENÁ - Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019 o místním poplatku ze psůPDFPravidla pro užívání znaku, vlajky a razítka obce Dolní lutyněPDFObecně závazná vyhláška obce Dolní Lutyně č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářstvíPDFNařízení obce Dolní Lutyně č. 1/2013 O ZÁKAZU PODOMNÍHO PRODEJEPDFObecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška Obce Dolní Lutyně č. 4/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní tePDFOBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2011 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE DOLNÍ LUTYNĚPDFZRUŠENÁ Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůPDFZRUŠENÁ Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lutyně č. 3/2011, o místním poplatku ze psůPDFZRUŠENÁ - Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věciOTHERObecně závazná vyhláška obce o místním poplatku ze psůOTHERObecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za užívání veřejného prostranstvíOTHERObecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under Čtení textu nahlas - plugin

Copyright © Obec Dolní Lutyně  |  Created by Webli.