A A A
A A
Obec Dolní Lutyně

Silniční správní úřad, místní hospodářství, doprava

Daniel Šeliga
E-mail: seliga@dolnilutyne.org
Telefon: 552 301 295
Telefon: 596 544 409

Výkon státní správy dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích:

  • silniční hospodářství u místních komunikací (povolování sjezdů, zvláštní užívání, připojování účelových komunikací k místním komunikacím, povolení stavebních prací, překopů, umístění inženýrských sítí, uzavírky a objížďky na komunikacích apod.)
  • stanoviska k územním a stavebním řízením z hlediska místních komunikací

Výkon samosprávy na úseku:

  • dopravní značení
  • zimní údržba místních komunikací - Plán zimní údržby místních komunikací v Dolní Lutyni
  • převody a nabytí nemovitého majetku (kupní, darovací smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene apod.)
  • údržba a rekonstrukce veřejného osvětlení, vydává stanovisko k umístění zařízení na sloupech veřejného osvětlení
  • údržba bytového a nebytového fondu, uzavírání smluv na bytové a nebytové prostory ve vlastnictví obce, běžná údržba bytů a nebytových prostor
  • místní hospodářství (opravy veřejného prostranství)
  • údržba zeleně

 

Hlášení poruch:

 

Formuláře ke stažení:

Dokumenty ke stažení:

 

 

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under Čtení textu nahlas - plugin

Copyright © Obec Dolní Lutyně  |  Created by Webli.