A A A
A A
O
Obec Dolní Lutyně

Knihovnické besedy

A) pro mateřské školy

  • Poprvé v knihovně (seznámení s knihovnou a knihami pro děti, hádanky,
  • krátká pohádka)
  • Dramatická výchova v práci s předškolními dětmi, realizace klasických pohádek:
 • O veliké řepě
 • O boudě, budce
 • O Koblížkovi
 

B) pro základní školy

  • Winton Train (o britském humanitárním pracovníkovi, který v roce 1939 zachránil převážně 669 židovských dětí před transportem do koncentračních táborů)
  • Biblioteka Alexandrina (o původní považované nejstarší knihovně světa a nově otevřené knihovně v roce 2002)
  • Jindřich Waldes – světový král knoflíků ( o českém podnikateli, který ve světě zanechal výraznou stopu)
  • Osobnosti českých dějin 19. a 20. století (významné osobnosti: J. Dobrovský, V. M. Kramerius, J. Jungmann, K. H. Mácha, J. K. Tyl, J. Mánes, F. Palacký, K. H. Borovský, T. G. Masaryk)
  • Vývoj písma ( o předchůdcích písma, vývoji písma v Českých zemích, navazující písma např. Braillovo slepecké písmo, Morseova abeceda)

C) Pro seniory

  • V naší knihovně (seznámení s knihovnou a jejími službami, hygiena četby, nabídka knih a časopisů)
  • Začínáme s počítačem a internetem (základní práce s počítačem, textem, internetem, e-mailem, jak počítač zapnout, jak vyhledat potřebné informace, jak si založit e-mailovou schránku a jak napsat e- mail a další užitečné rady)

 

 

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15

Copyright © Obec Dolní Lutyně  |  Created by Webli.