A A A
A A
O
Obec Dolní Lutyně

Živnostenský úřad v Bohumíně varuje podnikatele před klamavými praktikami

Podnikatelé musí být neustále ve střehu. Mnozí z nich krátce po získání živnostenského oprávnění, ale i v průběhu podnikání čelí klamavým obchodním praktikám ze strany některých katalogových společností.
Zpozornět by měli podnikatelé zejména ve chvíli, kdy jim přijde do schránky dopis s nabídkou na zapsání společnosti do rejstříku. „Dopis, který podnikatelé dostanou, vždy vypadá velmi oficiálně a závazně. Jeho příjemci tak často podlehnou dojmu, že jde o nějakou státní instituci, do které se musí zaregistrovat a současně za to zaplatit,“ vysvětluje Dalibor Duda z právního a živnostenského odboru Městského úřadu v Bohumíně.


Hospodářská komora nicméně upozorňuje, že se jedná jen o skrytou komerční nabídku. Jediným nutným zákonným poplatkem za ohlášení živnosti a následnou registraci v živnostenském rejstříku je zákonem stanovená částka 1.000 Kč.


K dopisům, pod nimiž je podepsán například Rejstřík obchodů a živností, nebo Česká komora firem a živnostníků, bývá přiložena i složenka. Částky za zápis do rejstříku se různí, pohybují se však zpravidla v řádech tisíců korun.
Úředníci z právního a živnostenského odboru bohumínské radnice na tyto nabídky upozorňují několik let, přesto v poslední době zaznamenali jejich nárůst.

„Doporučujeme všem podnikatelům maximální obezřetnost! Pro více informací kontaktujte živnostenský úřad,“ poradil Dalibor Duda.
 

 

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15

Copyright © Obec Dolní Lutyně  |  Created by Webli.