A A A
A A
O
Obec Dolní Lutyně

Zahájení stavby - Odkanalizování obce etapa I. A

Vážení občané,

10.3.2022 bylo předáno staveniště stavby „Odkanalizování obce etapa I. A“. V rámci této stavby bude vybudována nová oddílná splašková kanalizace a čistírna odpadních vod v centru obce. Stavbu bude provádět společnost YUCON CZ, s.r.o. a společnost PORR a.s.  Společnosti pro tuto stavbu  vytvořily společnost „VHS CZ- PORR“, pod kterou také mohou v rámci realizace vystupovat. Termín dokončení díla je stanoven na 650 kalendářních dnů od předání staveniště. Předpokládáme dokončení stavby do konce roku 2023.

V příloze Vám dáváme k dispozici situaci stavby.  Tato situace obsahuje všechny etapy, některé jsou nyní i ve fázi projektování. Etapa, která je nyní realizována, se týká pouze kanalizací, které jsou v legendě označeny takto:
GRAVITAČNÍ KANALIZACE - ČÁST I.A
VÝTLAČNÁ KANALIZACE - ČÁST I.A
SOUVISEJÍCÍ STAVBA ODKANALIZOVÁNÍ OBCE DOLNÍ LUTYNĚ - PRODLOUŽENÍ STOKY A-5, DOPLNĚNÍ STOK A-5-1 A A-10

Nyní bude zhotovitel provádět nutné kácení dřevin a zahájí práce na demolici části stávající čistírny odpadních vod. O zahájení výkopových prací v ulicích budete v předstihu informováni.

 

Soubory ke stažení

PDFsituace_1A.pdf
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15

Copyright © Obec Dolní Lutyně  |  Created by Webli.