A A A
A A
O
Obec Dolní Lutyně

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU MÁ JEŠTĚ VOLNÁ MÍSTA

Univerzita třetího věku nabízí dvouletý cyklus plný nových informací, zábavy, výletů a zajímavých kurzů. Zájemci starší 55 let se stále ještě mohou přihlásit do nového ročníku, termín je do konce září 2022. Obec Dolní Lutyně svým seniorům na studium finančně přispívá.


Univerzita třetího věku je program neprofesního celoživotního zájmového vzdělávání určený pro zájemce ve věku 55+. Podmínkou pro studium je zájem o další vzdělávání. Program je dvouletý, výuka probíhá formou přednášek, případně cvičení, seminářů, exkurzí.

•    Témata semestrů: Ekonomické otázky kolem nás, Zdravý životní styl, Umění v nás – tvůrčí ateliér, Historie a krásy Bohumínska, Osobnostní typologie;
•    Výuka – zpravidla 2 – 4 vyučovací hodiny jednou za 14 dnů dle charakteru modulu, a to v zázemí Střední školy Bohumín, příspěvková organizace, ul. Husova 283, Bohumín;


•    Školné: 2 000 Kč/ semestr (800 Kč hradí student s trvalým bydlištěm v Dolní Lutyni, 1 200 Kč hradí obec Dolní Lutyně;

 

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU  MÁ  JEŠTĚ VOLNÁ MÍSTA 0
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15

Copyright © Obec Dolní Lutyně  |  Created by Webli.