A A A
A A
Obec Dolní Lutyně

Univerzita třetího věku

Zájemci o studium v akademickém roce 2024/25, hlaste se v knihovně  v ul. Vrchlického do 15. září 2024.

Školné na jeden semestr, které hradí přímo student, činí 800 Kč (zbytek školného 1200 Kč na semestr je hrazen z rozpočtu obce Dolní Lutyně).

Obsah výuky:

1. semestr - SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE a TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI aneb POZNEJ SEBE I DRUHÉ

2. semestr - SVĚT TECHNOLOGIE aneb ODHAL ZAJÍMAVOSTI 3D TISKU, POČÍTAČŮ I MOBILŮ

3. semestr - UMĚNÍ V NÁS aneb POZNEJ SVOU KREATIVITU V TVŮRČÍM ATELIÉRU BART

4. semestr - HISTORIE A ZAJÍMAVOSTI BOHUMÍNSKA aneb ODHAL TAJEMSTVÍ SVÉHO OKOLÍ

Délka studia:       2 roky = 4 semestry

Rozsah výuky:    2 - 4 vyučovací hodiny / ve čtvrtek co 14 dnů v odpoledních hodinách

Místo výuky:       knihovna K3 Bohumín, Vrchlického 262

Věk studentů:     min. 55 let v září 2024

Realizátor výuky:    K3 Bohumín, p.o.

 

Univerzita třetího věku  0
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under Čtení textu nahlas - plugin

Copyright © Obec Dolní Lutyně  |  Created by Webli.