A A A
A A
O
Obec Dolní Lutyně

Univerzita třetího věku

Nábor na Univerzitu třetího věku začal, zájemci o studium se již mohou hlásit v knihovně (ul. Vrchlického, Bohumín) v dospělém oddělení. 

Univerzita třetího věku je program neprofesního celoživotního zájmového vzdělávání určený pro zájemce ve věku 55+. Podmínkou pro studium je zájem o další vzdělávání. Program je dvouletý, výuka probíhá formou přednášek, případně cvičení, seminářů, exkurzí. Studenti a studentky, kteří začnou v akademickém roce 2023/2024, ukončí své studium ve čtvrtém semestru (2025) slavnostní promocí v talárech. Obec Dolní Lutyně svým seniorům na studium finančně přispívá.

•    Školné: 2 000 Kč/ semestr (800 Kč hradí student s trvalým bydlištěm v Dolní Lutyni, 1 200 Kč hradí obec Dolní Lutyně

 

Univerzita třetího věku  0
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15

Copyright © Obec Dolní Lutyně  |  Created by Webli.