A A A
A A
O
Obec Dolní Lutyně

Světelná křižovatka v obci

V prosincovém vydání Dolnolutyňských novin byla zveřejněna informace k přednosti v jízdě při průjezdu světelnou křižovatkou. Z důvodu zvýšení bezpečnosti na silnicích mi dovolte předat následující informace i prostřednictvím našeho webu.

V situaci, kdy vozidlo od Karviné odbočuje vlevo do centra a současně vozidlo od Bohumína odbočuje vpravo také do centra, se obě vozidla setkají za křižovatkou (před odbočkou na parkoviště u pekárny). V této situaci má přednost vozidlo od Karviné před vozidlem od Bohumína.

Přednost je stanovena místní úpravou (světelné signály) a obecnou úpravou (jízda v jízdních pruzích), a proto platí:

  • vozidlo jedoucí od Karviné na zelený kruhový signál „Volno“ dává při odbočování vlevo přednost protijedoucím vozidlům (tj. vozidlům jedoucím od Bohumína rovně do Karviné). Po průjezdu křižovatkou pokračuje vozidlo dále v průběžném jízdním pruhu směr centrum a již nedává přednost dalším vozidlům.
  • vozidlo jedoucí od Bohumína, které odbočuje vpravo projíždí křižovatkou na červený signál „Stůj“ s „Doplňkovou zelenou šipkou“. Pro řidiče tohoto vozidla to znamená, že musí dát přednost vozidlům jedoucím ve „volném směru“ (vozidlo ve volném směru je právě vozidlo jedoucí od Karviné směr centrum). Vozidlo jedoucí od Bohumína současně musí změnit jízdní pruh, který končí hranicí křižovatky (na silnici je průběh jízdního pruhu vyznačen podélnou přerušovanou čárou), a přejet do průběžného jízdního pruhu (ve kterém jede vozidlo od Karviné). Při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého jízdního pruhu nesmí ohrozit či omezit řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí.

V případě nějakých nejasností mě můžete kontaktovat mailem nebo osobně v úřední dny na Obecním úřadě Dolní Lutyně.

 

Daniel Šeliga

silniční správní úřad, doprava

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15

Copyright © Obec Dolní Lutyně  |  Created by Webli.