A A A
A A
Obec Dolní Lutyně

Stanovení obřadních dnů v roce 2025

 

Rada obce Dolní Lutyně dne 26.06.2024,  usnesením č. 145/32  , bod 1,   stanovila tyto obřadní dny na rok 2025

LEDEN

pátek

17.ledna

sobota

18.ledna

ÚNOR

pátek

14. února

sobota

15. února

BŘEZEN

pátek

14. března

sobota

15. března

DUBEN

pátek

11. dubna

sobota

12. dubna

KVĚTEN

pátek

16. května

sobota

17. května

31. května

ČERVEN

pátek

13.června

sobota

14. června

28. června

ČERVENEC

pátek

11. července

sobota

12. července

26. července

SRPEN

pátek

08.srpna

sobota

09. srpna

23. srpna

ZÁŘÍ

pátek

05.září

sobota

06.září

20.září

ŘÍJEN

pátek

10. října

sobota

11. října

LISTOPAD

pátek

07.listopadu

sobota

08. listopadu

PROSINEC

pátek

05. prosince

sobota

06. prosince

Stanovení doby v obřadních dnech:

PÁTEK:  11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

SOBOTA: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Ve dnech pracovního klidu a v době státních svátků se nebudou svatební obřady povolovat, jedná se zejména o tyto dny: 1.ledna, 1. a 8. května, 5. a 6. července, 28. září, 28. října, 17.listopadu, 24. – 26. prosince.

V ostatních dnech lze povolit uzavření manželství pouze na základě domluvy s matrikářkou z důvodu provozního a personálního zajištění obřadu.

V těchto případech se hradí správní poplatek za uzavření manželství mimo stanovenou dobu ve výši 3000,- Kč podle položky 12 písm. d) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

 

Stanovení obřadních dnů v roce 2025 0
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under Čtení textu nahlas - plugin

Copyright © Obec Dolní Lutyně  |  Created by Webli.