A A A
A A
O
Obec Dolní Lutyně

Revize katastrálního operátu v Dolní Lutyni

V současné době probíhá revize katastrálního operátu v katastrálním území Dolní Lutyně. Katastrálního území Věřňovice se revize netýká. Revize spočívá v aktualizaci údajů v katastru tak, aby byly v souladu se skutečným stavem. Předmětem revize jsou zejména hranice pozemků, obvody budov, druhy a způsoby využití pozemků (např. orná půda, zahrada, ostatní plocha), typy a způsoby využití staveb. Zjištěné nesoulady jsou nejdříve projednány s příslušnými orgány (silniční správní úřad, stavební úřad) a následně s vlastníkem nemovitosti. V případě, že k odstranění nesouladu v katastru nemovitostí není nutné doložit žádnou listinu, nebo se potřebnou listinu podaří získat od příslušného orgánu veřejné moci nebo od vlastníka, katastrální úřad nesoulad odstraní, tj. zapíše změnu do katastru.

Revizi provádí Katastrální úřad, pracoviště Karviná, které zasílá vlastníkům nemovitostí protokol o revizi. V protokolu je uvedeno v čem spočívá nesoulad a co Katastrální úřad navrhuje k odstranění nesouladu. Celý proces je v kompetenci Katastrálního úřadu, proto je nutné v případě jakéhokoliv dotazu kontaktovat pracovníky Katastrálního úřadu.

Obecní úřad Dolní Lutyně, v rámci pomoci občanům, nabízí možnost tyto vyplněné protokoly o výsledku revize doručit na podatelnu. Doručení protokolů na Katastrální úřad zařídí Obecní úřad.

 

Daniel Šeliga

silniční správní úřad, doprava a místní hospodářství

Revize katastrálního operátu v Dolní Lutyni 0
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15

Copyright © Obec Dolní Lutyně  |  Created by Webli.