A A A
A A
O
Obec Dolní Lutyně

Provoz knihovny od 1. 9. 2021


Provoz knihovny od 1. 9. 2021


Čtenáři:
- u vstupu povinná desinfekce rukou
- dodržovat odstupy 1,5m
- do knihovny bude umožněn přístup max 3 osoby
- vrácené knihy dávejte na stoly ve studovně
- použití PC pouze za účelem tisku
- povinnost respektovat hygienická opatření
- vstup pouze s respirátorem


Půjčovní doba:

Pondělí:                        13 - 16
Úterý:      9 – 12              13 – 16,30
Středa:                         13 – 16
Čtvrtek:    9 - 12              13 – 16,30
Pátek:      9 – 11 

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15

Copyright © Obec Dolní Lutyně  |  Created by Webli.