A A A
A A
Obec Dolní Lutyně

Prosba občanům k ořezání větví zasahujících do obecních komunikací a parkování vozidel

Obecní úřad v Dolní Lutyni byl upozorněn složkami integrovaného záchranného systému a také firmami zajišťujícími zimní údržbu místních komunikací a společností zajišťující svoz odpadů na zhoršenou průjezdnost některých ulic.

Průjezd mechanismů, které zajišťují pro občany výše uvedené služby, je na mnoha místech ztížen nejen vozidly, která na těchto komunikacích nebo v bezprostřední blízkosti parkují, ale rovněž větvemi stromů a keřů rostoucích v jejich blízkosti. Tyto zasahují do profilu komunikace, znemožňují výhled řidičům a zejména pak poškozují mechanismy provádějící zimní údržbu a svoz odpadu v obci.

Žádáme Vás proto z hlediska bezpečnosti o odstranění větví stromů a keřů zasahujících ze soukromých pozemků do místních a účelových komunikací a chodníků, případně zastiňujících dopravní značení nebo pouliční veřejné osvětlení.

O odstranění Vás žádáme ve smyslu ust. § 1016 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a to nejpozději do 25.2.2024.

V případě, že nebude na výzvu reagováno, bude ořez v potřebném a nezbytně nutném rozsahu proveden pracovníky údržby obce. Ořezy budou provedeny pouze ze strany místní komunikace, bez vstupu na soukromé pozemky, dle zásad bezpečnosti a průjezdnosti komunikací.

Prosba občanům k ořezání větví zasahujících do obecních komunikací a parkování vozidel 0
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under Čtení textu nahlas - plugin

Copyright © Obec Dolní Lutyně  |  Created by Webli.