A A A
A A
Obec Dolní Lutyně

Poplatky v roce 2024

Tak jako každoročně, i letos připomínáme, že je povinností každého občana ohlásit správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti a další skutečnosti rozhodné pro výpočet výše místního poplatku a také uhradit místní poplatek za komunální odpad a místní poplatek za psa =>ve správné výši a včas.

Výše poplatku za psa i variabilní symbol zůstávají stejné jako v předešlých letech, splatnost poplatku je 31.5.2024.

Platba za odpady se odvíjí od zvolené velikosti nádob/y na komunální odpad, (variabilní symbol i výše poplatku za nádobu je stejná jako v letech 2022,2023). Splatnost poplatku je 30.6.2024.

Úhradu obou poplatků lze provést na Obecním úřadě v hotovosti nebo platební kartou, a to od 17.1.2024 vždy v pondělí a ve středu, nebo zaslat bankovním převodem na účet obce. Číslo účtu obce je 2920791/0100, pozor: při platbě bankovním převodem je potřeba uvést správný variabilní symbol a částku, jinak nebude platba spárovaná/přiřazena.

V případě že si variabilním symbolem nejste jisti, ověřte správnost emailem nebo telefonicky u příslušné pracovnice Obecního úřadu konkrétního místního poplatku.

Platby prováděné prostřednictvím SIPO se stahují jednorázově a v plné výši v měsíci květnu. Změny v SIPU (zrušení, změna vlastníka..ap.) lze oznámit nejpozději do konce března.

Složenky se nerozesílají! Posíláme hromadné info na uvedený kontaktní email, nebo tel. těsně před a po vypršení splatnosti.

Veškeré podrobnosti o odpadech-Ohlášení, ceník, rady, co kam patří, rozmístění kontejnerů (sklo a bio) po obci, včetně kalendáře i s termíny svozu ke stažení jsou uvedeny na stránkách obce: https://www.dolnilutyne.org/

 

Kontakty:

Hana Kalmárová, zemědělský úsek (kalmarova@dolnilutyne.org, tel.: 552 301 296) - psi

Lucie Gorgolová, životní prostředí (gorgolova@dolnilutyne.org, tel.: 552 301 294) - odpady/popelnice

 

Poplatky v roce 2024 0
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under Čtení textu nahlas - plugin

Copyright © Obec Dolní Lutyně  |  Created by Webli.