A A A
A A
O
Obec Dolní Lutyně

Poplatky obci v roce 2021

Poplatky v roce 2021
Poplatky bude možné hradit od 18.1.2021
, vždy v pondělí a ve středu a jejich výše zůstává stejná jako v minulých letech tj. 600,- Kč na osobu za rok (komunální odpad) a 120,- Kč (poplatek za psa) a jeho úhradu lze provést v hotovosti nebo kartou na Obecním úřadě, nebo převodem z účtu nejpozději do 31.5.2021.
Při platbě převodem z účtu je třeba uvést správný variabilní symbol, jinak nebude platba přiřazena! Variabilní symbol Vám sdělí telefonicky nebo emailem příslušná pracovnice Obecního úřadu.
Znovu připomínáme, že u plateb SIPO dojde v příštím roce ke změně, platba za odpad bude možná jen v jednorázové splátce (informovali jsme v minulém zpravodaji).
Složenky se již nerozesílají!

Hromadné výběry v roce 2021 nebudou probíhat.

Upozornění: Podnikatelské subjekty, které chtějí hradit likvidaci odpadu v hotovosti, jej mohou uhradit až po obdržení faktury!!

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15

Copyright © Obec Dolní Lutyně  |  Created by Webli.