A A A
A A
Obec Dolní Lutyně

Opravy po dokončení kanalizace, etapa 1A

Výstavba kanalizace jde pomalu do finiše. Probíhají poslední práce na přípojkách, zaměřují se poklopy, budou se dosypávat krajnice, některé komunikace se ještě připravují na poslední letošní asfaltování a bude se uklízet. Intenzivně se pracuje uvnitř nové budovy Čistírny odpadních vod (ČOV), která by měla být koncem roku hotová. Poté začne zkušební provoz a pokud bude vše v pořádku, budou se na jaře bourat nevzhledné kruhové nádoby staré ČOV. Následovat budou terénní úpravy v okolí nové čističky včetně příjezdové komunikace. Poslední asfaltování související s kanalizací, především v místech, kde ještě probíhá výměna vodovodního řadu, je plánováno na květen nebo červen příštího roku 2024. Potom by mělo být definitivně hotovo. Pokud byla někomu způsobena škoda na majetku, prosíme, aby stručně popsal svůj problém, připojil několik fotografií, uvedl kontakt na sebe, včetně adresy, a poslal na obec Ing. Frankovi krátkou zprávu na e-mail franko@dolnilutyne.org. Obec všechny podněty a připomínky předá stavebně technickému dozoru, který společně se zástupci stavební firmy na základě oficiálního monitoringu prováděného před stavbou posoudí jejich oprávněnost. Z minulých staveb víme, že většina požadavků je oprávněných, ale někdy se najdou i ty druhé. Snahou obce je, aby v příštím roce, když stavba bude končit, bylo vše v pořádku. O přesném postupu při napojování vás ještě budeme informovat. Děkuji za pochopení.
Mgr. Pavel Buzek, starosta obce

 

 

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under Čtení textu nahlas - plugin

Copyright © Obec Dolní Lutyně  |  Created by Webli.