A A A
A A
O
Obec Dolní Lutyně

Opatření k programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO 2020+)

Opatření k programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO 2020+)

Na základě povinnosti, jenž je uvedená v § 9 odst. 4 zákona č. 201/2012 S., o ochraně ovzduší, v platném znění, představuje Obec Dolní Lutyně časový plán pro dosažení zlepšení kvality ovzduší v lokalitě Obce Dolní Lutyně a její části Věřňovice.
Cílem je snižovat počet nevyhovujících stacionárních zdrojů pro vytápění v rodinných domech (lokální topeniště). Toto je jediná možná cesta ke zlepšení v této dané lokalitě. Jiné zdroje znečišťovatelů (podniky a firmy), jenž byly a jsou zdrojem zvýšených škodlivin v ovzduší, se v obci nenachází. Většina znečištění je bohužel dána polohou obce, kde vlivem klimatických/rozptylových podmínek dochází k přenosu a zanesení špatných emisních hodnot z okolních měst a obcí (zatížené průmyslem a hutními a teplárenskými podniky), včetně lokálních stacionárních zdrojů v příhraničním Polsku, kde je situace doposud velmi málo řešená.
Obec svým občanům přispívá z prostředků obce částkou 7500 Kč v rámci realizace projektu vyhlášené Moravskoslezským krajem „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 1.-3. výzva“ a rovněž se zapojila do programu v rámci 3. výzvy pro poskytování návratných finančních výpomocí (bezúročných půjček) na předfinancování výměn nevyhovujících stacionárních zdrojů, a to ve výši 150 000 Kč na kondenzační plynové kotle a 200 000 Kč na biomasu a tepelná čerpadla. Celá realizace výměn nevyhovujících zdrojů v rámci této 3. výzvy bude ukončena termínem 31.12.2021. V případě vyhlášení 4. výzvy Moravskoslezským krajem, zvažuje obec Dolní Lutyně opětovnou pomoc při realizaci výměny nevyhovujících stacionárních zdrojů v poskytování finančních příspěvků z prostředků obce a při poskytování návratných finančních výpomocí (bezúročných půjček) na předfinancování výměn těchto nevyhovujících stacionárních zdrojů.

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15

Copyright © Obec Dolní Lutyně  |  Created by Webli.