A A A
A A
O
Obec Dolní Lutyně

Kanalizace Dolní Lutyně etapa 1.A - Informace k průběhu výstavby kanalizace


Vážení občané,
po neplánovém zdržení stavby kanalizace na ulici U Kina začal zhotovitel v tomto měsíci souběžně stavět kanalizaci na ul. Pod Kostelem a Na Farském, brzy pak budou následovat další ulice.
Před stavbou kanalizace v dalších lokalitách bude zhotovitel postupovat následovně. Občané dotčené ulice obdrží do schránky informaci o zahájení stavby, bude odfrézován povrch komunikace, který bude na místě částečně po zhutnění ponechán. Zhotovitel vyznačí průběh kanalizační stoky, místa hlavních kanalizačních šachet číslem a označí rovněž místa, kde bude umístěna revizní šachta pro přípojku k nemovitosti. Následovat bude samotná stavba kanalizace.
V místě přípojky (odbočné místo) bude na hlavní stoce umístěna pouze malá odbočka tzv. „T-kus“, která se zaslepí, nová stoka zasype a povrch zhutní. Až po zkouškách těsnosti nové kanalizace budou realizována odbočná místa v celé délce. Na připravenou odbočku se napojí kanalizační trubka ukončená revizní šachtou o průměru 40 cm. Revizní šachty budou umístěny mimo komunikaci, na veřejném prostranství, před plotem.  (záleží na projektu konkrétní přípojky domu).
Finální asfaltový povrch bude položen až po dokončení stavby celé kanalizace v obci.
Před zahájením stavby budete v sedmidenním předstihu informováni zhotovitelem o dopravním omezení v ulicích.  Pokud bude v rámci stavby úplná uzavírka komunikace u Vaší nemovitosti, je nutné ji respektovat a vozidla přeparkovat na veřejná parkoviště. Rovněž přepravní společnosti (Česká pošta, PPL, DPD…) nebudou schopny doručit objemnější zásilky. Složky integrovaného záchranného systému jsou o všech uzavírkách předem informovány.

V případě dotazů kontaktujte prosím osoby pověřené vedením stavby:

MARTIN BALHAR

+420 724 886 463

PAVOL KAMINSKY

+420 608 304 107

 

 

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15

Copyright © Obec Dolní Lutyně  |  Created by Webli.