A A A
A A
Obec Dolní Lutyně

Kam správně na úřad

V souvislosti s přechodem Dolní Lutyně pod Bohumín, jako obec s rozšířenou působností, dovolujeme si občanům Dolní Lutyně připomenout, kam jít při vyřizování některých záležitostí. Obecně platí, že agendy, které naši občané vyřizovali na několika místech v Orlové, dnes vyřídí na jednom,  na Městském úřadě v Bohumíně, vstup hlavním vchodem z náměstí. Ke změně dochází pouze u občanských průkazů, které se už nevyřizují na našem obecním úřadě, ale lidé musí do Bohumína.  K žádosti o  občanský průkaz občané nedokládají fotografii.

 

Svatby, úmrtí, přihlášení k trvalému pobytu - Obecní úřad Dolní Lutyně, matrika

Povolování, změna  staveb, apod. - Obecní úřad Dolní Lutyně, stavební úřad

Kácení stromů - Obecní úřad Dolní Lutyně, živ.prostředí

Řidičské průkazy, přepisy vozidel, apod. - MěÚ Bohumín, odbor dopravy

Občanské průkazy, pasy - MěÚ Bohumín, odbor právní a živnostenský

Živnostenská oprávnění - MěÚ Bohumín, odbor právní a živnostenský

Vodoprávní řízení - MěÚ Bohumín, odbor živ.prostředí a služeb

Sociální dávky - Úřad práce Bohumín, Čáslavská 731 , (býv. lékárna u parku)

Daňové přiznání , daň z nemovitosti, apod.- Finanční úřad v Bohumíně

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under Čtení textu nahlas - plugin

Copyright © Obec Dolní Lutyně  |  Created by Webli.