A A A
A A
Obec Dolní Lutyně

Informace ke správnímu poplatku 500Kč za kanalizační přípojku - Kanalizace etapa 1A

Vážení občané,
v souvislosti se zpracováním projektových dokumentací soukromých částí kanalizačních přípojek dochází často k nedorozumění ohledně zaplacení správního poplatku 500 Kč.

Správní poplatek 500 Kč není cena projektové dokumentace, ale poplatek za povolení stavby přípojky. Je vybírán ze zákona (Zákon č. 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích) a platí jej stavebník.

Bez uhrazení správního poplatku nebude žádost o povolení kanalizační přípojky podána na stavební úřad. V případě delšího prodlení se zaplacením poplatku propadnou stanoviska dotčených účastníků řízení a správců sítí, mohou se změnit i majitelé sousedních pozemků. Projektová dokumentace se tímto stane neaktuální.

Obec aktualizace projektových dokumentací hradit již nebude. Další výdaje s tím spojené budou již jen na vás.
Proto vás žádáme, abyste uhradili správní poplatek co nejdříve po výzvě obce. Budeme vás vyzývat podle kontaktů, které jste pro zpracování dokumentace uvedli, e-mailem, SMSkou nebo telefonicky.

U stavby odkanalizování obce Dolní Lutyně etapa 1A uplatnila obec stejný přístup, jako tomu bylo před sedmi lety v části Věřňovice. Zajistila projekční firmu a hradí náklady spojené s vypracováním dokumentace pro uzemní souhlas k povolení soukromé části přípojky na kanalizaci, které činí 10 164 Kč. Věříme, že to je to pro vás výrazné ulehčení pro realizaci přípojky.

Vyhotovení projektové dokumentace k soukromé části kanalizační přípojky (od domu ke kanalizaci) není pro vás povinné a můžete si vše vyřídit sami. Ti z vás, kteří projektantům součinnost neposkytli, byli dále ze zpracování projektových dokumentací vyřazeni.

Kontaktní osobou v záležitosti kanalizačních přípojek je :
Ing. Marián Franko
E-mail: franko@dolnilutyne.org
Telefon: 552 301 293, 734 788 733
po, st: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Mimo úřední dny po předchozí telefonické domluvě.

 

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under Čtení textu nahlas - plugin

Copyright © Obec Dolní Lutyně  |  Created by Webli.