A A A
A A
O
Obec Dolní Lutyně

Informace k opravám komunikací v obci

Oprava místních komunikací a zvýšení bezpečnosti silničního provozu

V průběhu září až října proběhla oprava povrchu ulic Na Svahu a na slepé větvi ulice Rychvaldské. Na ulici Na Svahu také došlo ke kompletní rekonstrukci propustku. Příprava na opravu těchto komunikací začala v průběhu roku 2021, kdy docházelo k postupnému darování soukromých pozemků pod komunikacemi obci Dolní Lutyně.

Dále obec Dolní Lutyně, v rámci zvyšování bezpečnosti silničního provozu, nechala rozšířit směrové oblouky na ulici K Výšině, Na Výšině, konkrétně u křižovatky ulic K Výšině x V Dolíku a Na Výšině x Na Farském. Průjezd křižovatkou, zejména u prvního směrového oblouku, byl vyhodnocen zdejším silničním správním úřadem jako rizikový. V místě průjezdu směrovým obloukem se vozovka zužovala a vznikaly zde nehodové situace. U druhého směrového oblouku navíc docházelo k postupnému upadání, proto byla navýšena niveleta vozovky tak, aby směrový oblouk navazoval na přímý úsek komunikace.

Rekonstrukcí uvedených komunikací došlo k navýšení komfortu místních občanů a zlepšení dopravní situace. Opravu komunikací provedla firma Jankostav s.r.o.

 

Daniel Šeliga

silniční správní úřad

 

Informace k opravám komunikací v obci 0Informace k opravám komunikací v obci 1Informace k opravám komunikací v obci 2Informace k opravám komunikací v obci 3
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15

Copyright © Obec Dolní Lutyně  |  Created by Webli.