A A A
A A
O
Obec Dolní Lutyně

Gravitační kanalizace Část I.A, vyřízení povolení na stavby splaškových kanalizačních přípojek

Vážení občané,
v rámci realizace veřejných kanalizací za účelem řádného odkanalizování obce a likvidace odpadních vod dle platné legislativy připravujeme zajištění projektových dokumentací a vyřízení povolení na stavby splaškových kanalizačních přípojek od jednotlivých nemovitostí na vysazené veřejné části kanalizačních přípojek v rámci stavby veřejné kanalizace - Gravitační kanalizace – Část I.A, související stavbu splaškové kanalizace na ulici Komenského a k Výšině a Prodloužení stoky A-5, Doplnění stok A-5-1 a A-10

Projekční práce a inženýrskou činnost bude provádět společnost HydroIdea s.r.o. jejíž zástupci Vás budou kontaktovat za účelem projednání stávajícího stavu odkanalizování Vaší nemovitosti a návrhu trasy Vaší kanalizační přípojky na veřejnou část přípojky a podkladů nutných pro vydání povolení stavby (územního souhlasu).
Pro povolení stavby kanalizační přípojky je nutno vyřídit územní souhlas. Územní souhlas bude vydán na základě zpracované projektové dokumentace, která bude projednána s dotčenými vlastníky technické infrastruktury, dotčenými orgány státní správy a s vlastníky dotčených a sousedních pozemků.

Prosíme Vás o spolupráci při návrhu trasy Vaší přípojky a zajištění potřebných podkladů pro vydání povolení stavby.

Soubory ke stažení

PDFsituace kanalizace 1A.PDF
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15

Copyright © Obec Dolní Lutyně  |  Created by Webli.