A A A
A A
O
Obec Dolní Lutyně

Další vlna kotlíkových dotací začne v červnu

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo další kolo kotlíkových dotací. Peníze budou využity pro nízkopříjmové domácnosti, které budou moci získat až 95 % podpory na výměnu nevyhovujících kotlů na tuhá paliva za kotle na biomasu nebo tepelné čerpadlo.

Od září příštího roku začne ze zákona platit zákaz vytápění starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy. V současné době je hrubým odhadem třeba vyměnit ještě 150 tisíc neekologických kotlů.

Pro aktuální výzvu je vyčleněno 1,7 miliardy korun, které by měly pokrýt výměnu kotlů u zhruba 15 tisíc domácností. „Žádosti mohou podávat senioři čerpající starobní důchod, invalidé ve 3. stupni invalidity a domácnosti, které čerpají příspěvek na bydlení. O podporu mohou domácnosti zažádat i v případě, že si zastaralé zařízení vyměnily už dříve. Základní podmínkou je, že k výměně došlo po 1. lednu 2021,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Kraje vyhlásí výzvy do konce června a žádosti se začnou elektronicky přijímat od letních prázdnin. Dotace budou poskytovat krajské úřady zálohově, takže žadatel bude muset vložit jen malou část vlastních prostředků.

Ostatní domácnosti mohou využít 50% podporu z programu Nová zelená úsporám.

Více informací na www.kotlikydotace.cz.

Kontakty pro Moravskoslezský kraj najdete zde.

Další vlna kotlíkových dotací začne v červnu 0
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15

Copyright © Obec Dolní Lutyně  |  Created by Webli.