A A A
A A
O
Obec Dolní Lutyně

96/2023 Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby pod názvem - Změna stavby pro rodinnou rekreaci č. ev. 35 - přístavba a stavební úpravy na pozemcích parc. č. 2488/12 a 2488/41 v k. ú. Dolní Lutyně.

 

Soubory ke stažení

PDF96.pdf
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15

Copyright © Obec Dolní Lutyně  |  Created by Webli.