A A A
A A
O
Obec Dolní Lutyně

41/2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby "Stavba na pozemku u rodinného domu č.p. 363" na pozemcích parc.č. 2972, 2973, 2974/2, 2956/35, 2975 a 2976 v kat. území Dolní Lutyně

 

Soubory ke stažení

PDF41.pdf
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15

Copyright © Obec Dolní Lutyně  |  Created by Webli.