Úvod

Otevírací doba

Knihovní řád

Nové knihy

Profil

Ceník

Kontakt

Knižní katalog

Internet

Infocentrum

Knihovnické besedy

Studovna

ČTENÁŘSKÉ KONTO

E-knihy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ceník

1. Registrační poplatky

Výše registračního poplatku je stanovena jednorázově při registraci v knihovně, bez ohledu jestli se jedná o pololetí nebo celý rok.

Dospělí - 70,- Kč
Děti do 15 let, studující, důchodci i invalidní - 40,- Kč
Právnické osoby - 110,- Kč
Uživatelé jednorázové výpujčky - 70,- Kč

2. Upomínky

Dospělí čtenáři Děti
1. upomínka 20,- Kč + poštovné 5,- Kč + poštovné
2. upomínka 30,- Kč + poštovné 10,- Kč + poštovné
3. upomínka 40,- Kč + poštovné 15,- Kč + poštovné
Upomínací dopis 50,- Kč + poštovné 50,- Kč + poštovné

Poštovní výdaje se u upomínek sčítají!

3. Náhrady škody:
V případě poškození čárového kódu zaplatí uživatel částku Kč 10,-.
Při ztrátě nebo poškození knihovní jednotky (podle čl.C3C) činí poplatek za manipulační úkony spojené s uvedením knihovní jednotky do výpůjčního procesu Kč 100,-, u periodik
Kč 50,-,popř.zakoupení nového čísla ztraceného periodika.
Při ztrátě nebo poškození čtenářského průkazu zaplatí uživatel poplatek ve výši Kč 10,-(dospělí) a děti zaplatí Kč 5,-.

4. Manipulační poplatek spojený s přístupem k Internetu:
Za každých započatých 60 minut pro neregistrované uživatele Kč 20,-
Registrovaní uživatelé zdarma.


5. Poplatky za jiné služby:
Manipulační poplatek za objednávkovou službu (MVS) : vnitrostátní výpůjční služba
Rezervace dokumentu (MVS)    Kč 10,-
Náklady na dopravu (poštovné a balné) /1 zásilka    Kč 50,-
Za nedodržení stanovené výpůjční lhůty u dokumentu vypůjčeného v rámci vnitrostátní MVS :
1 dokument a 1 výpůjční den po překročení stanovené lhůty určené  knihovníkem    Kč 10,-

6. Kopírovací služby: Kopírování a tisk z PC provádíme do formátu A4 barevně,  černobílé do formátu A3
A4 jednostranně černobíle 2,-  

A4 oboustranně černobíle  3,-     
A3 jednostranně
černobíle  3,-
A3 oboustranně černobíle  5,-
A5 Fotografie barevná   7,- Kč
A4 Fotografie barevná  14,- Kč
A4 Text (barevný text a drobná grafika max. formátu A5)  7,- Kč
Pro lepší orientaci v cenách barevného tisku klikněte zde