Úvod

Otevírací doba

Knihovní řád

Nové knihy

Profil

Ceník

Kontakt

Knižní katalog

Internet

Infocentrum

Knihovnické besedy

Studovna

ČTENÁŘSKÉ KONTO

E-knihy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Knihovnické lekce a besedy

➢ A) pro mateřské školy

- Poprvé v knihovně (seznámení s knihovnou a knihami pro děti, hádanky,
krátká pohádka)
Dramatická výchova v práci s předškolními dětmi, realizace klasických pohádek:
 • O veliké řepě
 • O boudě, budce
 • O Koblížkovi

➢ B) pro základní školy
Winton Train (o britském humanitárním pracovníkovi, který v roce 1939
zachránil převážně 669 židovských dětí před transportem do koncentračních
táborů)
Biblioteka Alexandrina (o původní považované nejstarší knihovně světa a
nově otevřené knihovně v roce 2002)
Jindřich Waldes – světový král knoflíků ( o českém podnikateli, který ve
světě zanechal výraznou stopu)
Osobnosti českých dějin 19. a 20. století (významné osobnosti: J. Dobrovský,
V. M. Kramerius, J. Jungmann, K. H. Mácha, J. K. Tyl, J. Mánes, F. Palacký,
K. H. Borovský, T. G. Masaryk)
Vývoj písma ( o předchůdcích písma, vývoji písma v Českých zemích,
navazující písma např. Braillovo slepecké písmo, Morseova abeceda)

➢ C) pro seniory

- V naší knihovně (seznámení s knihovnou a jejími službami, hygiena četby,
nabídka knih a časopisů)

- Začínáme s počítačem a internetem (základní práce s počítačem, textem,
internetem, e-mailem, jak počítač zapnout, jak vyhledat potřebné informace,
jak si založit e-mailovou schránku a jak napsat e- mail a další užitečné rady)